Opłaty należy uiszczać tylko przelewem do 10-­go każdego miesiąca.

Wszystkie opłaty są opłatami miesięcznymi ! Poza opłatą wpisową.

Konto Klubu: UKS Dąb

MILENIUM BANK

87 1160 2202 0000 0005 5045 1443

Przelew musi zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wpłata jest dokonywana.

  • Zawieszamy możliwość uczestnictwa w zajęciach dziecka w 2 miesiącu braku wpłaty ( po upłynięciu 10 dnia drugiego miesiąca) do momentu uregulowania zaległości
  • W przypadku braku wpłaty zakładamy rezygnację 1 dnia 3 miesiąca wraz z obowiązkiem opłacenia zaległych składek
  • W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z zajęć obowiązuje uregulowanie wszystkich składek wraz ze składką za bieżący miesiąc