Regulamin COVID-19 w sezonie od października 2020

 1. Każde dziecko przed pierwszym treningiem dostarcza trenerowi podpisaną zgodę rodzica/opiekuna na udział w treningach podczas epidemii COVID-19
 2. Osoby wchodzące na obiekt zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa.
 3. Trener UKS Dąb obowiązkowo prowadzi weryfikację ilości osób przebywających na obiekcie.
 4. Zaleca się przyjście na obiekt w stroju sportowym. Na obiektach MOSiR-u nie ma możliwości korzystania z szatni oraz zaplecza sanitarnego poza WC.
 5. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
 6. Każda zawodniczka korzysta ze swojego prywatnego sprzętu do gimnastyki artystycznej
 7. Na obiektach sportowych obowiązkowo zachowany dystans społeczny – 2 metry
 8. Po zakończonym treningu należy niezwłocznie opuścić obiekt, aby umożliwić korzystanie z obiektu następnym użytkownikom.
 9. Po każdych zajęciach obowiązuje 15 minutowy bufor czasowy w celu wietrzenia sali sportowej i dezynfekcji sprzętu.
 10. Na zajęcia przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci – katar to też choroba
 11. Maseczki podczas treningu nieobowiązkowe.
 12. Na obiekty sportowe wchodzą tylko zawodniczki, rodzice nie przebywają na obiektach
 13. W przypadku kwarantanny, lockdownu Klub przechodzi na system pracy on-line – składki pozostają bez zmian
 14. W przypadku obostrzeń godzinowych lub ilościowych Klub przechodzi na system pracy hybrydowej: sala/treningi on-line – składki pozostają bez zmian