1. Zawodniczkę na dane zawody typuje trener prowadzący grupę, biorąc pod uwagę zaangażowanie, obecność na treningach, poziom opanowania programu obowiązującego
  na danej imprezie sportowej oraz opłaconą bieżącą składkę miesięczną
 2. Kategorie startowe oraz układ do wykonania na danych zawodach przydziela trener zawodniczki
 3. Każda zawodniczka powinna obowiązkowo posiadać aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, aktualną licencję PZG – dot. tylko zawodniczek zgłoszonych do systemu PZG
 4. Na zawodach obowiązuje klubowy ubiór sportowy : strój klubowy- koszulka i spodenki, dres klubowy, napalcówki, białe skarpetki. Uczesanie gładko bez grzywki w koka, dozwolony dyskretny makijaż
 5. Startowe, składkę: trener/sędzia, transport /w tym trenerki i sędziny/ oraz wszystkie inne koszty związane z wyjazdem na zawody pokrywają zawodniczki biorące udział w danej imprezie
 6. W przypadku rezygnacji z udziału zawodów startowe przepada na rzecz organizatora /regulamin zawodów organizatora/
 7. Obecność na wszystkich treningach w tygodniu startowym jest obowiązkowa i niezbędna do udziału w zawodach.
 8. W przypadku nieobecności w tygodniu startowym zawodniczka zostaje automatycznie wycofana z zawodów z powodu braku przygotowania, bez zwrotu startowego. Dopuszczane są wyjątki po wcześniejszych ustaleniach z trenerem prowadzącym
 9. Wszelkie sprawy organizacyjne ustalane są z UKS Dąb, nie z gospodarzem zawodów.
 10. Rodzice i osoby towarzyszące podczas zawodów przebywają na widowni i dopingują dzieci
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz trenowania, rozciągania dziecka przez rodzica podczas przygotowania do startu dziecka jak i trwania całych zawodów.
 12. Poniedziałek po zawodach jest dniem wolnym od treningu, przeznaczonym na regenerację i odpoczynek, również dla trenera i sędziego uczestniczących w zawodach podczas weekendu.