1. Opłatę należy uregulować do 10-go dnia każdego miesiąca z góry przelewem na
    konto Klubu Milenium Bank 87 1160 2202 0000 0005 5045 1443
  2. Zawieszamy możliwość uczestnictwa w zajęciach dziecka w 2 miesiącu braku wpłaty ( po upłynięciu 10 dnia drugiego miesiąca) do momentu uregulowania zaległości
  3. W przypadku braku wpłaty zakładamy rezygnację 1 dnia 3 miesiąca wraz z obowiązkiem opłacenia zaległych składek
  4. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z zajęć obowiązuje uregulowanie wszystkich składek wraz ze składką za bieżący miesiąc
  5. Składka jest stała i obowiązuje przez cały rok, włącznie z feriami zimowymi i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy z wyjątkiem okresu wakacji letnich, /patrz opłaty klubowe/