Alina Tyrna – Soprych – trener

 • Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie
 • Przedszkolne (Licencjat)
 • Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Oświatą
 • Czynny zawodowo nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Instruktor gimnastyki artystycznej z licencją PZG
 • Sędzia Związkowy z licencją PZG
 • Skarbnik UKS Dąb
 • Członek Zarządu Okręgowego Związku Gimnastycznego
 • Opiekun – wychowawca
 • Kierownik wypoczynku – obozu sportowego
 • Była zawodniczka gimnastyki artystycznej UKS Dąb (7 lat na planszy gimnastycznej)