GRUPA NABOROWA

Zajęcia dla dzieci początkujących prowadzone są w trzech grupach wiekowych raz
w tygodniu po 1 godzinie zegarowej:

4-5 lat wtorek 17:00 – 18:00 NDS ul. Agnieszki 2 Katowice
6-8 lat środa 17:00 – 18:00 HK ul. Alfreda 1 Katowice
9 lat i starsze czwartek 18:00 -19:00 MOSiR ul. Józefowska 40 Katowice

Zajęcia obejmują gimnastykę ogólnorozwojową z elementami akrobatyki i pracy
z przyborem: skakanka, obręcz, piłka.
Treningi dostosowane są do wieku uczestników i prowadzone są przez trenerki z licencją
Polskiego Związku Gimnastycznego.


Po opanowaniu podstaw i konsultacji z rodzicami istnieje możliwość awansu na poziom
wyżej.

Opłata miesięczna 120zł płatne do 10-go każdego miesiąca z góry przelewem na
konto Klubu!

Uwaga! Pierwsza wpłata gotówką 270zł:
120zł składka plus jednorazowa wpłata wpisowego 150zł

4 lipca 2024 admin