W roku 2017 klub otrzymał wsparcie finansowe Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Klub II

Program „Klub” polega na bezpośrednim wsparciu sportowych środowisk lokalnych, których filarem funkcjonowania jest klub sportowy, definiowany jako centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych.

5 grudnia 2017 admin